Γ' Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ' Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (14 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (18 ώρες) .

Από τις ομάδες προσανατολισμού οι μαθητές επιλέγουν μια ομάδα από τις τρεις και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα. Αν επιλέξουν την ομάδα θετικών σπουδών θα πρέπει να επιλέξουν αν θα παρακολουθήσουν Μαθηματικά ή βιολογία ανάλογα το επιστημονικό πεδίου που επιθυμούν.

Υπάρχουν τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας που είναι κοινά για τους μαθητές ενώ υπάρχει και ένα "κόντρα μάθημα" γενικής ανάλογα της ομάδας προσανατολισμού.

Μαθήματα

( ΦΕΚ 6036/Β/20.12.2021 )

Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή

Φοίτηση

Για να έχετε επαρκή φοίτηση ώστε να μπορείτε να δώσετε εξετάσεις οι απουσίες σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 114

Ενδοσοχλικές Εξετάσεις

  • Στο τέλος της χρονιάς την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου θα δώσετε εξετάσεις στα μαθήματα της ομάδας Α.
  • Η εξέταση θα είναι διάρκειας 2 ώρες (Γλώσσα 3 ώρες)
  • Τα θέματα θα είναι κοινά για όλους και θα προέρχονται από τους διδάσκοντες και από την τράπεζα θεμάτων (Από το σχολικό έτος 2022-23 και μετά για τη Γ λυκείου).
  • Τα γραπτά θα διορθωθούν από τους διδάσκοντες.

Τράπεζα Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Ένα μέρος των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων των μαθημάτων της ομάδας Α θα επιλέγονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

  • Κατά την Α΄ φάση, σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου.
  • Κατά τη β΄ φάση, σχολικό έτος 2021-2022η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την Α΄ Λυκείου. 
  • Κατά τη γ΄ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου.